Sobota, 21 wrzesień 2019
  
 

oferujemy

1. Rozliczanie czasu pracy kierowców.

 • prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców oraz innej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców, Kodeksu Pracy, rozporządzenia 561/2006, rozporządzenia 3821/85;
 • sporządzania raportów naruszeń oraz sygnalizowania wszelkich nieprawidłowości dot. rejestrowania czasu pracy kierowców;
 • sporządzania raportów płacowych kierowców;
 • archiwizowania danych z wykresówek, z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych;
 • wdrażania odpowiednich procedur działania przeciwdziałających powstawaniu naruszeń.


2. Kontrole organów administracyjnych ITD i PIP i innych.

 • przygotowanie firmy do kontroli w przedsiębiorstwie oraz do kontroli drogowych;
 • reprezentacja przedsiębiorcy w trakcie kontroli w siedzibie firmy przez organy ITD i PIP;
 • szkolenie kierowców z zakresu prawidłowego zachowania w trakcie kontroli drogowych przez ITD, Straż Graniczną, Policję, Służbę Celną oraz służby zagraniczne;
 • sprawdzania prawidłowości prowadzonej dokumentacji kierowców.


3. Doradztwo transportowe.

 • prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorców, kierowników transportu oraz kierowców;
 • bieżące doradztwo w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów;
 • doradztwo i pomoc w uzyskiwaniu uprawnień transportowych (licencje, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia na przewozy osób) i zaświadczeń w zakresie przewozów drogowych na potrzeby własne.


4. Doradztwo prawne.

 • pomocy prawnej (pisma, odwołania) w sprawach spornych z organami administracji publicznej, m. in. Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy;
 • prowadzenie spraw związanych z poborem opłat elektronicznych VIATOLL ;
 • prowadzenia spraw związanych z naruszeniami Prawo o ruchu drogowym – przewozy ładunków nienormatywnych, FOTORADARY ;
 • pomocy prawnej w innych sprawach związanych z tematyką transportową.

 
viatoll logo
 
 
 
 
kontrola-predkosci-1
 
 
 
  
pobierz
 
 
  
fb logo

 
zapraszamy2